Γαλλικά

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ (IFA)

(DELF / DALFSORBONNE )

 

ΕΠΙΠΕΔΑ- ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ
PRIM A1 DELF A1 DALF C1 SORBONNE B1
PRIM A2 DELF A2 DALF C2 SORBONNE B2
DELF B1 SORBONNE C1
DELF B2 SORBONNE C2

Πληροφορίες θα βρείτε στα Links:

1) https://www.ifa.gr/

2) https://www.hasexams.gr/bulats.el.aspx

Εξετάσεις TFLF

– Test Francophone Langue Française
Certificat de compétences linguistiques-Institut Supérieur
des Langues Vivantes (ISLV) Université de Liège

 

A1  B1 C1
A2  B2 C2

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ στο link: