Ελληνικά για Ξένους

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση έχει οριστεί ως επίσημο εξεταστικό κέντρο για τις Εξετάσεις Πιστοποίησης Επάρκειας της Ελληνομάθειας από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

Οι εξετάσεις του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας

Πιστοποιητικό επάρκειας της ελληνομάθειας To πιστοποιητικό επάρκειας της ελληνομάθειας θεσμοθετήθηκε το 1998. Ικανοποιεί πάγιο αίτημα διδασκομένων την Ελληνική ως Δεύτερη/Ξένη Γλώσσα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για κρατικό τίτλο ελληνομάθειας σε διάφορα επίπεδα.

Πιστοποιητικά χορηγούνται σε επιτυχόντες στις σχετικές εξετάσεις σε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα έξι επίπεδα ελληνομάθειας: Α1 (Α1 για παιδιά από 8 έως 12 ετών και Α1 για εφήβους και ενηλίκους), Α2, Β1, Β2, Γ1 και Γ2. Τα επίπεδα αντιστοιχούν στα επίπεδα του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ